0
כיכרות לחם בחודש
0
ש”ח עזרה למשפחות
0
אנשים, עזרה בתרופות
0
אנשים – עזרה בביגוד
0
קילו בשר ועופות
0
ארגזי ירקות

שיעורים והדרכות

תרומות

על הרב ופועלו